Το Σουηδικό σχολείο (3ο σχολείο)

                              μάθημα βιολογίας

                                         αίθουσα διδασκαλίας

                                      κουτί για τα κινητά                             πατουσάκια στις καρέκλες για να μη τρίζουν
                                           αίθριο

                                 ντουλαπάκια στο αίθριο
                                                     αίθριο


                                             εργασία σε ομάδες
                                           χώρος αναψυχής μαθητών


Το Σουηδικό σχολείο (2ο σχολείο)

                       Γενικό Λύκειο είσοδος με κωδικό για τον καθένα
                                      χώρος ξεκούρασης καθηγητών


                                                    κουζίνα καθηγητών
                                          εφημερίδες  καθηγητών δωρεάν

                                          ντουλαπάκια καθηγητών
                                                   αίθουσα διδασκαλίας -έδρα
                                                     αίθουσα διδασκαλίας
                                                                           χημείο

                                              μάθημα σε ομάδες στο χημείο

                                                  οι τουαλέτες είναι μικτές !
        θήκες για τα κινητά των μαθητών (τα αφήνουν πριν το μάθημα)
     ο καθηγητής έχει και βοηθό καθηγητή
                                              χώρος αναψυχής μαθητών

                                         τραπεζαρία - Φαγητά σε μεγάλη ποικιλία
                                            όλα τα ποτά και τα φαγητά δωρεάν